دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل هر گونه تغییر در مشخصات خود را به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام نمایند .

فهرست دفاتر مشاوره فنی طرح طبقه بندی مشاغل

ردیف

نام دفتر

نام مسؤول دفتر

تلفن

نمابر

همراه

1

آئین مدار

عبدالعلی صرافت

88093781

 -

09121309344

2

آباد

محمدحسین نجاتیان

44212041

44235204

09123115201

 3 آذین صنعت  مجتبی سلیمی نژاد   22333753    
 4 امامیان  آریا امامیان  66069305     

5

آریایی

علی آریایی

44803780

44803780

09122507921

6

آصفی

فریده آصفی

44089162

-

09122024992

محمود احمدی  محمود احمدی   0513713569    09151024323

8

ابراهیمی

شکور ابراهیمی

66500713

66500713

09121796402

9

ابراهیمی مهر

محمدرضا ابراهیمی مهر

22285638

44803780

09121782661

10

احتمالی

علی احتمالی النجق

021-44065070

021-44065070

09124144018

11

ارزیاب

غلامرضا خانلرخانی

44227046

44238425

09121325547

12

ارفعی

مصطفی ارفعی

22732115

22707928

 -

 13 اسدپور(مدیریت فرانگر سابق)  امین ا... اسدپور  0311-6697104   0311-6697104  091331138795

14

اسکندرنیا

محمد اسکندرنیا

05116041955

6077626

09153152408

15

اسکندری

سیروس اسکندری

0511-8780811

0511-8780811

0511-8799348

0511-8799348

09155152947

16

اصغریان

حسین اصغریان

88794079

 -

09121508667

17

افشین

علی افشین

05117678938

021221306239

09155181407

18  الوند مسعود اقلامی   08138385351    

19

الهیان

محمدجواد الهیان

88695571

 -

09126035880

20

امامی

محمدحسین امامی

0441-3374268

0441-3374268

 0441-3367896

0441-3367896

09149469726

21 امامیان(بهینه یاب)  آریا امامیان  66069305     

22

امامی نژاد

فرزاد امامی نژاد

44439381

 -

09121767347

23

امین

حسین پورداود

02633414532

02633414532

09129644312

09368386145

24

اندیشمند

کامبیز خلعتبری

88084853

88577765

09123438323

25

ایزدنیا

رضا ایزدنیا

66941376

66943173

09123211003

 26 تطابق  علی ایمانی  026-32738637 0263273532

  09123273986

09123811283

27

ایمن پویای تلاش

صالح قاسمی

44824648

44878152

09124793814

28

بارض

سید محمدرضا حسینی

0261-2221325

0261-2221325

0261-2203929

0261-2203929

09124871519

29

بحرآزاد

گیتی بحری اصفهانی

0262-4260611

0262-4260611

0262-4260611

0262-4260611

09121594187

30

بدیعی

کامران بدیعی

88370148

88590891

88363519

09121885122

31

برفر

نصرت اله برفر

88436411

88408463

09121019638

32 برهان  فرخ ناصر  44667889     

33

صفی اله براتی

صفی اله براتی

0311-7752373

0311-7752373

0311-7814141

0311-7814141

09133135771

34  برندک فریبرز برندک  0263-4453043    09183304484 

35

بصیر

مجید احمدی بصیر

22674852

 -

09123247349

36

بنیاد کار

هوشنگ بنیادی

04114414125

 -

09144018275

37

بهبودروش ها

حسین قاضی اسدی

55391014-15

55381365

 

38

بهترین

علیار بهترین

0441-2240247

0441-2240247

2230088

09143456700

39

بهره وران

هوشنگ تقوی نمین

44647049

44647049

09121862892

40

بهسازان

عبداله طاهری

22438135

88721227

09125708074

41

بهسو صنعت

احمد اثنی عشری

051-37653971-3

021-88531196-7

051-37653971-3

021-88531196-8

09151158533

09153143361

 42 به سیستم  دولت نظر خادمی  88860203     

43

مرید پور

حمید مریدپور

88265685

88254854

09121902661

44

امامیان

آریا امامیان

   66069305        

     66069305

09121207783

45

پارسی نژاد

منوچهر پارسی نژاد

44643033

44643033

09121024934

 46 پویا  محمد جواد اسدی نیک   80008988    

47

پویان

عبدالمجید وحیدی

026-32777005

026-32777005

09122633645

 48  پویا صنعت سید جواد منصوری      09133457947 

49

پیام

ابوالقاسم کرم بیگی

 

 

09121016406

50

پیروان

سید رسول پیروان

 

 

09121073557

09111283504

09119608711

51

پیشروان

پرویز وصلی

22445508

 

09378794739

52

تدبیرشغل

محمود رشیدی محمودی

05116629778

6629778

09151140577

53 توسعه مدیریت  جمشید بیژنی   44110119
 09123111041

54

توسعه مدیریت ایران

محمد صادق ثمرانی

0261-4416390

0261-4416390

0261-4416390

0261-4416390

09354416390

55

جامعی

غلامعباس جامعی

034-32619130

 

034-32619232

09131405041

56

جدیدی

معصومه جدیدی

88747457

 

09122057900

57

جلالی

سیدمنوچهر سیدجلالی

06113336027

 

09125037436

58

جوانمرد

یداله جوانمرد

04412230141

04412230141

09149469726

59

حبّی

بهمن حبّی

04412249026

 

09143413859

60

حریریان

فروغ حریریان

66925987

 

09127171092

61

حسن زاده

فاطمه حسن زاده

66912313

66912313

09121960626

62

حسینی

سیدمحمدحسینی

22215225

 

09125435886

63

حیدری

علی اکبر حیدری شللو

0414-3820631

0414-3820631

09143121378

64

خاموشی

الهه خاموشی

44641263

 

09122021857

65

خونساری - ابهری

فاطمه ابهری جعفرآبادی

22297974

22297974

09127902004

 66 خونساری -ابهری  علی اصغر خونساری   22297974  22297974  09352244038

67

داروئی

پرویز دارویی حبیب آبادی

03116267211

 

09133180419

68

داروگر

بهرام داروگر

88072137

 

09123723250

69 دهقانی  غلامحسین دهقانی تفتی  035-32633632     09131519071
70 دلاور نظری  دلاور نظری  88331750    09128184590 

71

راهکار مدیریت

محمدحسن حاجیلو

88012009

 

09124501004

 72 رحمان  حسن رحمانی ده نویی  03432613651     09131419055

73

رحمتی

قاسم رحمتی گواری

44070711

44091822

 

74

روحانی

علی روحانی

02612518285

 

09123618011

75

رونق

یوسف رونق

022888100-4

22888103

09122001113

76

رهنمود

حمیدرضا حسینی

44716335

 

09122762659

77

زمان زاده

احمد زمان زاده

22219406

22219406

09123208606

78

زمانیان

کامبیز زمانیان

22226898

22226898

09121486079

79

زندنیا

کاوه زندنیا

22400912

 

09193197901

80

سازمان مدیریت صنعتی

داریوش حسین پور

22024474

22043001

09124163380

81

سایه

سیدمهرداد هاشمی

22059625

 

09124242835

82

سرمدی

نصراله سرمدی

88696343

88696344

09123712716

83

سینا

احمد قدس

22413583

22426943

09121308981

84

شادبخش

قلی شادبخش علیشاه

02614324653

02614324653

09123608062

85

شبستری

حمید محمدعلی زاده

22174377

 

09127082400

86

شجاع الدین حسامی

شجاع الدین حسامی

0251660339

02516766963

09127497847

87

شفق

قادر شفق

4797144

 

09143135679

88 شهرزاد  محمد رضا کرد زنگنه   061-34429065    091631225681
89 شیان  عنابت ا... روشن 

071-32300961

071-32306647

  09173115383 

90

صادقی

علی صادقی

22715901

22715901

09123230200

91

صادقیان

ابراهیم صادقیان

44118595

 

09123196975

 92 صنعت پویان  احمد لطفی نژاد     

 09143134434

09144038144

93

صنعت و مدیریت ایران

جلال بهبهانی

88833126

88308660

 

 94 صنعت و مدیریت ایران  کیوان امامی   88842271 88308660   
 95
صنعت و مدیریت ایران  فرامرز عدل  888833126   88308660  

96

طراحان خلیج فارس

رضا هاشمی

07614355421

 

09177616561

97

طرح اندیشان پیشرو

کاوه طاهری تفرشی

44459538

 

09123752897

98

طرح نو

علی اکبر خلیلی

22279059

 

09123457884

99

طرح و پژوهش

فاطمه شریعت محرری

88289734

88276654

09361050892

100 طرح و پژوهش  محمد حسین شیخها  88276654  88276654  09126464098 
101  طهماسبی  نجفقلی طهماسبی   06133764628    09161136219
 102 عرب  محمد عرب کنگان   05433443791   09123273985 

103

عسگر دژکام

عسگر دژکام

3371206

 

09144419824

104

عطائی

علی عطائی آشتیانی

22212176

66943519

09126300526

105

علایی

عبدالرضا علایی

0411-4429958

0411-4429958

0411-3378628

0411-3378628

09144146181

106

فاضلی تهرانی

علی فاضلی تهرانی

22797454

22797454

09121209817

107

فدائی

پروانه فدائی

 

 

09122970604

108

فرآیند

محمد کاظم حیدری

88022110

88022110

09121016011

109

فراروش

مهدی حقیقی

66554009

 22710676

09122652377

110

فرزدنیا

رضا فرزدنیا

77616879

77616982

09121868861

111   فروزنده عبدالحمید عرب صیفی      09188432997 

112

فریدون مشرف و همکاران

فریدون مشرف

66401670

66957651

09121571829

113

فضل اللهی

مینا فضل اللهی

88096154

88091025

09123004190

114

قرشی

سید جلیل قرشی

88096765

88096765

09121864615

115

قوامی

سیدایرج قوامی

07424221486

 

09173413476

116

کارورز

هوشنگ آریا

22229483

22229483

 

117

کشمیری  و همکاران

منصوره کشمیری

77935791

77935852

 

118

کمیلیان

محسن کمیلیان

22696590

22696591

09121767379

119

کیا

سیدعسکری کیا

02313352875

 

09123311834

120

کیفیت ایران

حمید رفعتی

22307495

22307495

09121031746

121

کیمیا

مهرداد خمامی زاده

26761290

26359047

09121366822

122

کیوان

اسماعیل کمالی نکو

44089257

44058142

09121017899

123

گروه کارشناسان طبقه بندی مشاغل

محمد مهدی خزاعی

66403405

66403405

09121250589

124

منشی زاده

گشواد منشی زاده

88697166

88697166

09121308204

125

گسترش مدیریت ایران

علی اکبر توکلی کرمانی

44241011

44241011

09123218780

126

گلانه

فرهاد آزاد

22401550

22411975

 

127

گودرزی

احمد گودرزی

0861-2770427

0861-2770427

 

09183611080

 128 لبافی  علی اکبر لبافی فریز   05115026100    

129

مازند

سیدمرتضی حسینی رستمی

01525362556

01525367365

09113567756

130

مالک و همکاران

فرهاد مالک

22055745

22057500

 

131
محدث  محمد جواد محدث   03432613535   09131412511 

132

محمدرضا بهرامی

محمدرضا بهرامی

08612228164

 

 

 133 محمد حسینی  محمد حسین محمد حسینی      09123320648 

134

محمدصادق یزدان پناه

محمدصادق یزدان پناه

44801285

 

09123342057

135

محمود

میرمحمود حسینی مطلق

22756596

 

09121099354

136

مدبران

احد مسلمی

88967231

 

09121778395

137

مدیرپویا

محمد حسن آقایی

22013537

22056212

09123252644

138

مدیریت صنایع ایران

علی نورالهی

66430572

66592358

09121120358

139

مدیریت نوین

ناصر اتابکی

02832246958-9

02832224600

02832223344

09129461850

09391900195

140

مدیریت همگام نوآوران زمان

عباس رضایی ملک

88805991

 

09121002211

141

مرتضی رجبی

مرتضی رجبی

77727480

77884362

 

142

مسعود

مسعودحاجی چهارلنگی

06114438940

06132926068

09163027696

143

مشاوران مدیریت ایران

منوچهر هاتفی

66403382

66412817

09121268458

144

مشاورین مدیریت منابع انسانی

محمد اسعد کمالی

77714338

22043001

09127951607

145

مشیران

فریده صحت پور

88084853

88857765

09123438323

 146 مشیری  محمد مهدی مشیری   88830946 88848889  09121038077 

147

مصلی

شهین مصلی

44202664

 

09122144315

148 مظهری  علیرضا مظهری   0513-8718497    09121385313

149

معین

محمد تقی معینی

88367602

88367602

09125073264

150

مقیمی

مرتضی برادران مقیمی

09123036431

 151 منوری خیابی  حسین منوری خیابی   045-33258700    09141594088

152

موسسه بین المللی مدیریت نوآور

ناصر میرسپاسی

88090701

22037052

09121252996

153

نخعی

پروانه نخعی

8887591

88887591

09123343384

154

نصر

محمد کاظم بوستان افروز

06114435818

 -

09163126907

155

نصرت

اسماعیل عزیززاده

66495136

66498051

09127350081

156

نصرتی

حسین نصرتی

22202179

 -

09122481731

157

نظم آوران

جلال فتوحی

88090807

55381365

09121135672

158

نظم ایران

مسعود مردان

88023235

88023514

09121166218

 159  نوآوران  محمد جعفر حسن پور حقیقی  3319608 2318704  09173168896

160

نوابی

ابوطالب نوابی

88698674

88698674

09121465671

161

نیاکان

حسین نیاکی شرق

88695605

 -

09370884787

162

نیک زاد

باقر نیک زاد

44640318

44640318

09121064321

163

نیما

یعقوب ساسانی نیا

22065830

22065830

09121332096

164

والی

بهمن جلالی والی

22124893

22133091

09121060185

165

وجدانی

مسعود وجدانی

0511-7623354

0511-7623354

0511-7641781

0511-7641781

09151131994

166

ورشوی

غلامرضا ورشوی

0816-7290490

-

09188365670

167

وفا

محمد وفا

88958748

22233257

09121493972

168

وکیلی

فاطمه وکیلی

22867708

 22867708

09121399352

169

هاشمی

مرضیه هاشمی احمدی

88704367

 -

09123804036

170

هزارخانی

حمیدرضا هزارخانی

22037419

22037419

09121200062

171

همکاران

حسن تقی زاده تبریزی

44645897

44669234

09122053550

172

یاس

افسانه توکلی

66403405

 -

09123024423

173

یوسفی

اسماعیل یوسفی مریدانی

66872660

 -