اولین جلسه کمیته علمی تخصصی کارگاه آموزشی ( گفتگوی اجتماعی سه جانبه ) برگزار شد ...

اولین جلسه کمیته علمی تخصصی کارگاه آموزشی ( گفتگوی اجتماعی سه جانبه ) برگزار شد ...

اولین جلسه کمیته علمی تخصصی کارگاه آموزشی ( گفتگوی اجتماعی سه جانبه ) در تاریخ 96/10/19 در محل اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی برگزار شد .

پیرو مصوبه جلسه شورای سیاست گذاری کارگاه آموزشی در تاریخ 96/10/16 کمیته تخصصی کارگاه که متشکل از نمایندگان تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی به همراه کارشناسان اداره کل درخصوص تعیین محورهای کارگاه ، بحث و تبادل نظر داشتند که مقرر شد اعضا نظرات و تعیین محورهای ویژه مورد نظر خود را ارایه دهند .

۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱
تعداد بازدید : ۲۸۲
کد خبر : ۹۸,۶۶۸