موافقت اعضای شورای عالی کار با تدوین پیش نویس آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار

موافقت اعضای شورای عالی کار با تدوین پیش نویس آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار

در دویست شصت هشتمین جلسه شورای عالی کار مورخ 96/10/17 با موافقت اکثریت اعضا مقرر گردید :

( تبصره 1 ماده 7 قانون کار - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .)

- اشاره تبصره مذکور در رابطه با شناسایی مشاغلی است که ماهیت غیر مستمر داشته و حداکثر مدت موقت قرارداد در آنها می بایست مشخص شود می باشد.

- برگزاری نشست مشترک مدیران و مسئولین تشکل های عالی کارگری - کارفرمایی با مدیران و کارشناسان سازمان بین المللی کار به تاریخ 96/11/24 موضوعات و محورهای نشست مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد .

- ارایه گزارش مربوط به دست مزد توسط کمیته مزد شورای عالی کار .


۱۸ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۲۲
تعداد بازدید : ۱۶۵
کد خبر : ۹۸,۵۴۲