کارگاه آموزشی آشنایی با چگونگی تخصیص کد شناسه ملی اشخاص حقوقی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی در استان همدان برگزار گردید.

کارگاه آموزشی آشنایی با چگونگی تخصیص کد شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در استان همدان برگزار گردید. این نشست با حضور کارشناسان حوزه ستادی و مسئولین اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان همدان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی آن استان در محل اداره کل تشکیل گردید. در این نشست به چگونگی شیوه نامه دریافت و تخصیص کد شناسه ملی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی استان همدان پرداخته شد. در این راستا جلسه ای نیز با مسئولین و کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک استان همدان در جهت تسهیل این امر برگزار گردید .

۵ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۴۲
تعداد بازدید : ۱۱۵
کد خبر : ۹۷,۰۷۸