شاکرمی در یازدهمین همایش ملی بهداشت کار مطرح کرد:

کاهش ۱۹ درصدی آسیب های شغلی حاصل ۳۷۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی

کاهش ۱۹ درصدی آسیب های شغلی حاصل ۳۷۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، کاهش ۱۹ درصدی آسیب های شغلی را حاصل ۳۷۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی -صنعتی اعلام کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، " حاتم شاکرمی " در یازدهمین همایش ملی بهداشت کار با تاکید بر اولویت قراردادن موضوع صیانت و سلامت نیروی کار توسط همه دستگاه های دولتی و انجمن های صنفی خاطر نشان کرد: باید نگرش ها به موضوع ایمنی و بهداشت کار متناسب با شرایط جدید و تغییر فرایند کار از نگرش سنتی به نگرش نوین تغییر پیدا کند و این امر از طریق اقدامات فرهنگی ممکن است.
وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایمنی گفت : باید با آموزش های نوین و توسعه مشارکت شرکای اجتماعی برای تحقق این امر از همه ظرفیت های در اختیار به نحوی مطلوب استفاده کنیم تا موضوع ایمنی کار اولویت های اساسی کارفرمایان و کارآفرینان قرار گیرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در این زمینه اقدامات اساسی و گام های موثری برداشته است از جمله این اقدامات توسعه مراکز تحقیقات تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار در ۸ نقطه از کشور در راستای توسعه خدمات پژوهشی آموزشی منطقه ای و به منظور دسترسی نیروی کار به امکانات پژوهش و آموزش ایمنی و بهداشت کار است.
شاکرمی خاطر نشان کرد: تصویب «سند ملی کار شایسته» به منظور افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار و سلامت روحی و جسمی و کرامت انسانی نیروی کار از دیگر اقدامات مفید و موثر دولت در این زمینه است.
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دانشگاه و صنعت در جهت ترویج فرهنگ ایمنی و بهداشت کار و ارتقاء سطح اموزش خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم در جهت تحقق این امر از همه ظرفیت های در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنیم .
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ارتقای ایمنی کار با مشارکت اجتماعی تاکنون توانسته است حدود ۱۶ هزار مسئول ایمنی را آموزش داده و تایید صلاحت کند و همچنین در ده ماهه سال ۹۸ بیش از بیست هزار کمیته حفاظت فنی در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور فعال شده است.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۱۱
تعداد بازدید : ۱۳۶
کد خبر : ۱۹۳,۲۰۲