مصاحبه تخصصی از 13 پذیرفته شده آزمون استخدامی بازرسی کار در کرمان و یزد برگزار شد ‏

مصاحبه تخصصی از 13 پذیرفته شده آزمون استخدامی بازرسی کار در کرمان و یزد برگزار شد ‏
مصاحبه تخصصی از 13 پذیرفته شده آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی در سال 97 در بخش ‏بازرسی کار ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانهای کرمان و یزد در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ‏استان کرمان برگزار شد. ‏
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، علی مظفری مدیرکل بازرسی کار ‏وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی گفت: ‏سفر گروه 4 نفره مصاحبه کننده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مراکز استانها در راستای کاهش هزینه ها و غیر متمرکز ‏برگزار کردن جلسات مصاحبه از پذیرفته شدگان انجام می شود که از این تعداد 7 نفر به عنوان بازرس کار ‏اداره کل کار کرمان و 6 نفر به عنوان بازرس کار اداره کل کار یزد مشغول به کار خواهند شد. ‏
‏وی با اشاره به اهمیت مقوله ایمنی در محیط های کاری گفت: بدون شک حساسیت وزارت کار در پذیرش ‏بازرسان کار به منظور افزایش سطح ایمنی در محیطهای کاری صورت می گیرد و امید است که این بازرسان کار ‏با بکارگیری تمام توان خود نقش بسزایی در افزایش سطح ایمنی محیطهای کاری استانهای کرمان و یزد ایفا ‏کنند . ‏
یادآور می شود این مصاحبه در راستای اجرای موضوع ماده 2 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار مصوبه ‏هیئت وزیران به شماره 11615 ت 26734 ه برای انتصاب در پست بازرس کار برگزار شد .
۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۲۱:۰۳
تعداد بازدید : ۲۰۵
کد خبر : ۱۷۹,۰۷۸