شاکرمی در اولین سمینار آموزشی بررسی راهکارهای توسعه اجرای آیین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها :

نوآوری ایمنی همگام با نو آوری در تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و تولیدی ضرورت دارد

نوآوری ایمنی همگام با نو آوری در تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و تولیدی ضرورت دارد
اولین سمینار آموزشی بررسی راهکارهای توسعه اجرای آئین نامه به کارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها مقارن با هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی با حضور" حاتم شاکرمی " معاون روابط کار ، " پروانه رضایی " مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،"علی مظفری " مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی ، "امیرعباس پرکنی" رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار، روسای بازرسی کار و مسئولین ایمنی منتخب سراسر کشور برگزار شد .
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شاکرمی ضمن گرامیداشت امروز گفت: در راستای صیانت از نیروی کار لازم است شاخص های نو آوری در ارزیابی و ارتقای ایمنی همگام با نو آوری در دانش و فرهنگ دستگاه های تولیدی و صنعتی ارتقاء پیدا کند .
معاون روابط کاروزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی حفاظت فنی با تاکید و اشاره به اصلاح زودهنگام آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور افزود : با توجه به رویکرد جدید استانداردسازی محیط کار جهت حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل ، خدمتی بزرگ به جامعه کار و تولید می شود و این موضوع از موارد انتظار این معاونت از تمامی بازرسان کار و مسئولین ایمنی در سراسر کشور است .
وی با تاکید بر نقش و جایگاه همه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در امر پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار گفت : نظارت بر عرضه تجهیزات ایمنی استاندارد باید در دستور کار مرکز تحقیقات تعلیمات و حفاظت فنی قرار گیرد.
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۲
تعداد بازدید : ۹۵
کد خبر : ۱۶۸,۱۶۰