تصمیم مشترک درست کارگران و کارفرمایان، موثر بر نظر دولت خواهد بود

تصمیم مشترک درست کارگران و کارفرمایان، موثر بر نظر دولت خواهد بود

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی گفت: دو مسئله‌ای که در نشست‌ها با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به نظر من باید مورد تاکید قرار گیرد نیاز و اعتماد است. نیاز از حیث اینکه هم کارفرمایان و هم کارگران به تشکل و تشکل‌یابی احتیاج دارند. اعتماد هم از این لحاظ که تشکل‌ها را می‌تواند به هم نزدیک کند باید مورد توجه واقع شود. خوشبختانه تصمیمات اتخاذشده در یک‌چنین نشست‌هایی باعث می‌شود دولت بتواند در راستای تامین کار و تولید تصمیمات خوبی را بگیرد.

وی افزود: تشکل‌ها نمی‌توانند یک نفر از نماینده کارگر زن را معرفی کنند‌ آنهم با توجه به اعلام سازمان بین‌المللی کار در خصوص معرفی نماینده کارگر زن نسبت رعابت توازن جنسیتی.

وی اظهار داشت: تشکل‌های کارگری از پایین بودن حقوق‌ها می‌گویند اما از طرفی کارفرمایان وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری خودشان را در نظر می‌گیرند. در چنین وضعیتی، دولت دچار سردرگمی می‌شود. اگر شما درست بتوانید تصمیم بگیرید این مسئله بر نظر دولت موثر خواهد بود. دیر و بد تصمیم گرفتن موجب خوشحالی دشمنان جامعه ما می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: خانه کارگر یک محل مقدس است چون کارگران شریف و زحمتکش و افراد باتجربه در آن حضور دارند و تشکل اصلی صنفی کارگران است. دولت همیشه نظرات تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را می‌شنود و علاقمند ایجاد تعامل بین این دو گروه است.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۰۶
تعداد بازدید : ۱۳۵
کد خبر : ۱۴۸,۴۹۶