معاون روابط کار خبر داد: همایش ملی کار با موضوع " آینده کار" برگزار می شود

معاون روابط کار خبر داد: همایش ملی کار با موضوع " آینده کار" برگزار می شود
شاکرمی معاون روابط کار از برگزاری همایش ملی کار با موضوع" آینده کار" خبر داد . به گزارش مرکز روابط عومی و اطلاع رسانی حاتم شاکرمی معاون روابط کار از برپایی همایش ملی کار با موضوع " آینده کار" خبر داد .

به گزارش مرکز روابط عومی و اطلاع رسانی حاتم شاکرمی معاون روابط کار از برپایی همایش ملی کار با موضوع " آینده کار" خبر داد .
شاکرمی گفت : امسال همزمان با یکصدومین سال تاسیس سازمان بین المللی کار وزارت تعان، کار و رفاه اجتماعی همایش ملی کار را با مشارکت گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار می کند و بر همین اساس هم محور همایش برمبنای آینده کار و موضوعات مرتبط قرار دارد.
وی افزود : از آنجاییکه محور و دستور کار اجلاس امسال سازمان بین المللی کار بحث " آینده کار" است ، لذا برگزاری همایش ملی کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فرصت مغتنمی است تا دستاوردهای این اجلاس را در کنفرانس بین المللی کار ارایه نماید.
شاکرمی به زمان برگزاری همایش و دیگر محورهای آن اشاره کرد و گفت : همایش ملی کار امسال 12 اردیبهشت ماه با حضور مسولان کشوری برگزار خواهد شد و عمده ترین محورهای همایش نیز موضوع آینده کار ، چالشها و نیز بحث استانداردهای بین المللی کار بویژه مقاوله نامه های بین المللی کار و نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه های بین المللی کار خواهد بود .
وی یادآور شد: همایش ملی کار امسال دارای 5 کمیته تخصصی شامل کمیته سده ، کمیته آینده کار ، کمیته استانداردها ، کمیته رسانه و کمیته پشتیبانی خواهد بود و ریاست اجلاس امسال را محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده خواهد داشت .
معاون روابط کار افزود: در نشستهای تخصصی کمیته های همایش ملی کار موضوعاتی مثل آینده کار و مقاوله نامه های بین المللی کار با حضور نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت به بحث گذاشته خواهد شد.
وی در ادامه افزود : دستاوردهای همایش ملی کار و گزارش کامل آن در اجلاس آتی سازمان بین المللی کار که خردادماه امسال در ژنو برگزار خواهد شد ارایه می شود .

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۰۸:۵۷
تعداد بازدید : ۶۵
کد خبر : ۱۴۵,۴۲۸