شاکرمی : حفظ و صیانت از اشتغال موجود از اولویت های اصلی در شرایط خاص اقتصادی است

شاکرمی : حفظ و صیانت از اشتغال موجود از اولویت های اصلی در شرایط خاص اقتصادی است
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، حفظ و صیانت از اشتغال موجود را از اولویت های اصلی در شرایط خاص اقتصادی دانست.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی "حاتم شاکرمی " در نشست هم اندیشی که با حضور مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان ، معاون روابط کار این استان ، نمایندگان تشکلات کارگری و دبیر اجرایی و کانون بازنشستگان استان گلستان برگزار شد گفت: هم افزایی ، انسجام و تعامل تشکل های کارگری و کارفرمایی با اداره کل استان می تواند به حفظ اشتغال موجود در زمینه جامعه کار و تولید در استان کمک به سزایی داشته باشد .
وی اضافه کرد : با توجه به اینکه تعداد واحدهای مشکل دار استان گلستان محدود است ، مدیران استانی باید برای رفع مشکلات این واحدها در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موارد را در اولویت های طرح و بررسی قرار دهند .
معاون روابط کار وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ادامه داد: تشکل های کارگری و کارفرمایی به تناسب ظرفیت های موجود در استان باید تقویت شوند .
گفتنی است در این نشست هم اندیشی ، مدیر کل استان گلستان و سایرحاضران از وضعیت واحدهای صنعتی تولیدی ، کشاورزی و وضعیت کارگران و مشکلات بازنشستگان این استان گزارشی ارائه دادند .

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۵۶
تعداد بازدید : ۱۴۵
کد خبر : ۱۴۲,۳۳۶