انتشار آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

انتشار آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی ؛ آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی با هدف تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابزارهای دستی و دستی قدرتی و به منظور پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار تهیه گردیده است در روزنامه رسمی منتشر گردید.

شایان ذکر است به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، رعایت الزامات آن آیین نامه برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا است.

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۱۲
تعداد بازدید : ۲۱۸
کد خبر : ۱۲۸,۳۶۲