دیدار نمایندگان اتحادیه های کارگری ژاپن و پاکستان با معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

دیدار نمایندگان اتحادیه های کارگری ژاپن و پاکستان با معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

هیات سه نفره ای از نمایندگان اتحادیه های کارگری ژاپن و پاکستان به منظور گفت و گو درباره موضوعاتی با محورهای سه جانبه گرایی و ساختار آن در مقررات کشور ، سیاست های روابط کار در زمینه تشکل های کارگری و کارفرمایی و چگونگی همکاری با اتحادیه های کارگری و سازمان بین المللی کار و الحاق به مقاوله نامه با احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دیدار کردند .

به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی این نشست با حضور مدیران کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و روابط کار و جبران خدمت و رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و به منظور آشنایی با وضعیت تشکل های کارگری در کشورمان برگزارشد .

۱۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۳
تعداد بازدید : ۴۷
کد خبر : ۱۲۶,۳۷۶