مشیریان در پیامی به مناسبت روز تشکل های کارگری و کارفرمایی: تشکل گرایی و مشارکت اجتماعی به معنای همصدایی و تصمیم گیری جمعی است

مشیریان در پیامی به مناسبت روز تشکل های کارگری و کارفرمایی: تشکل گرایی و مشارکت اجتماعی به معنای همصدایی و تصمیم گیری جمعی است
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت روز تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام کرد: تشکل گرایی و مشارکت اجتماعی به معنای همصدایی، همنوایی و تصمیم گیری جمعی است .

به گزارش دفتر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد مشیریان در پیامی خطاب به تشکل های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور اعلام کرد: بیست و دوم مرداد ماه که از آن به عنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی یاد می شود، طلیعه میثاقی است که حکایت از گفت وگوی اجتماعی، پرهیز از یک جانبه گرایی و تک صدایی است و در نقطه مقابل بسط و گسترش سه جانبه گرایی ـ مشارکت حداکثری در روند تصمیم سازی و احترام و درک متقابل طرف دیگر گفت وگو را به دنبال دارد .
وی در این پیام اظهار امیدواری کرده است که در آینده، شاهد روزی باشیم که حوزه نفوذ و بروز تشکل گرایی و مشارکت اجتماعی تمامی آحاد حاضر در جامعه کار و تولید را شامل گردد و هر کارگر و کارفرمایی ، ابزار ، مکان و فرصت ابراز خواسته ها و مطالبات صنفی خود را داشته باشد .

۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۵۴
تعداد بازدید : ۶۰
کد خبر : ۱۲۰,۳۹۰