فرزاد یوسفی و فاطمه رحمتی به عنوان نمایندگان معاونت روابط کار در یکصد و هفتمین اجلاس بین المللی کار(ILO) حضور داشتند

فرزاد یوسفی و فاطمه رحمتی به عنوان نمایندگان معاونت روابط کار در یکصد و هفتمین اجلاس بین المللی کار(ILO) حضور داشتند
حضور فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی و فاطمه رحمتی ،معاون مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به عنوان نمایندگان معاونت روابط کار در یکصد و هفتمین اجلاس بین المللی کار(ILO) و حضور در کمیته های موضوع گفتگوی اجتماعی و سه جانبه گرایی - موضوع پایان دادن به خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار

در حاشیه اجلاس بین المللی کار(ILO)نشستی سه جانبه با حضور مشاور مدیرکل سازمان بین المللی کار ILO و خانم آندریس، رییس شعبه اصول و حقوق بنیادین کار ILO– آقای کاسترو، مسئول امور آسیا و اقیانوسیه دفتر فعالیت های کارگری – خانم سانچیر تاکشیمگ، رئیس روابط و همکاری های تخصصی آسیا و دفتر فعالیت های کارفرمایی و همچنین نمایندگان گروه کارفرمایی (آقایان عطاردیان و رجبی) – نمایندگان گروه کارگری ( آقایان علی بیگی و فتح الهی ) و همچنین نمایندگان گروه دولت ( آقایان: یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی ، بهزاد نماینده وزارت متبوع در سازمان بین المللی کار ILO و اعلمی پور معاون دفتر امور بین الملل) برگزار شد .
در این نشست، خانم آندریس خواهان تشکیل جلساتی متعددی درخصوص گفتگوی اجتماعی سه جانبه و تبادل نظر پیرامون نتایج موضوعاتی که در دیدار هیئت اعزامی ILO از ایران در اردیبهشت ماه 1397 مطرح گردید، شدند و چند اولویت را برای انجام این کار پیشنهاد کردند که باید در دستور کار سازمان بین المللی کار و کار شایسته قرار گیرد:
- اولین مولفه : ارتقای گفتگوی اجتماعی و ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی
- دومین مولفه: ارتقای موضوعات سه جانبه گرایی ( موضوع قانون کار – بازرسی کار – ایمنی کار – ثبت تشکل ها و زمینه الحاق به مقاوله نامه ها و .... ) برای پیگیری این محور ILO و سایر دپارتمان های ILO دخیل می شوند.
- سومین مولفه :اقتصاد مقاومتی و فراهم شدن بستر مناسب برای انجام آن که این موضوع تحت سیاستگذاری و پیگیری موضوع از سوی دپارتمان های ILO پیگیری می شود.
- چهارمین مولفه :تبادل تجارب و انتقال آن درخصوص موضوع حمایت های اجتماعی ، اشتغال جوانان ، کار کودک ، مهاجرت نیروی کار و .... و مواردی که مربوط به اقشار آسیب پذیر می گردد . و آنچه که ما در نظر داریم یک چارچوب سازمانی برای همکاری و هم فکری است. البته این همکاری می بایست یک همکاری 3 ساله و مستمر باشد و در کنفرانس های بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.
سپس آقای رجبی نماینده گروه کارفرمایی بیان کرد : با توجه به وضع اقتصادی و ضعیت بنگاه های اقتصادی، تحریم ها و فشارهای اقتصادی است که موجب مشکلات فراوانی برای جامعه کارفرمایی و کارگری شده است . کار کودک در کشور ما نتیجه همین فشارها است . عمدتاً بنگاه های اقتصادی به خاطر فشارهای بین المللی ضعیف شده اند.
در این راستا، مشاور مدیرکل سازمان بین المللی کار ILO اظهارداشت: در جلسه ای که با مدیرکل سازمان بین المللی کار ILO ا نجام پذیرفت این موارد مورد بحث قرار گرفت و مقررشد با هم همکاری هایی داشته باشیم . در این خصوص ظرفیت موسسات و نهادها بایدافزایش پیدا کند. شورای عالی کار یا شورای سه جانبه چاره اندیشی کند تا بتواند به بنگاه های کوچک و متوسط کمک کند.
آقای عطاردیان نماینده کارفرمایی عنوان کرد ، معتقدیم که مسایل داخلی خودمان باید به صورت سه جانبه حل شود . ما گزارش کاملی در تهران در اردیبهشت امسال در خصوص مشکلات کارفرمایی، علی الخصوص، سه جانبه بودن تامین اجتماعی به شما ارائه داده ایم که هم اکنون پیگیر آن از سوی دولت هستیم.
آقای علی بیگی نماینده گروه کارگری گفت : گروه کارگری از پیشنهادهای ILO استقبال کرده و آمادگی خود را اعلام می دارد. هر چند بهترین موضوع برای جامعه کارگری دو جانبه گرایی است .همان طور که کارگر و کارفرما 8 ساعت با هم زندگی می کنند. پس ما معتقدیم که باید گفتگوی دو جانبه را تقویت کنیم . همچنین مهمترین مولفه اعتماد سازی بین تشکل های کارگری و کارفرمایی توافقات دسته جمعی است . موضوع مزد سال 1397 نتیجه خوشایند توافقات دسته جمعی بود .
فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی و نماینده حاضر از گروه دولت در جلسه از اهداف این اداره کل درخصوص توسعه و ترویج سه جانبه گرایی میان دولت، کارگر و کارفرما گفت و خاطر نشان کرد که تدوین سیاست ها و برنامه های عملی گوناگون در این مسیر و در جهت تحقق این رسالت از دغدغه های اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی می باشد. همچنین وی عنوان کرد که تمام برنامه های عملی ما حول چهار محور در خصوص سه جانبه گرایی پیشنهاد می شود :
1- بخش مطالعاتی: انجام مطالعات به منظور بررسی ظرفیت ها، چالش ها و راهکارهای تقویت و توسعه سه جانبه گرایی. در این زمینه مطالعات و تجارب انجام شده در سازمان بین المللی کار و دیگر کشورها بسیار راهگشا خواهد بود.
2- بخش زمینه سازی: مطالعات ما نشان داده یکی از مشکلات ما ضعف زیر ساخت های گفتگوی اجتماعی است. این امر نیازمند ایجاد درک مشترک از معنا و اهداف سه جانبه گرایی میان شرکای اجتماعی و تقویت فرهنگ تعامل و گفتگوی اجتماعی مبتنی بر اعتماد سازی و به رسمیت شناختن متقابل شرکای اجتماعی است.
3- بخش اجرایی: این محور حول تلاش برای فراهم کردن امکان نشست ها و گفتگو های اجتماعی سه جانبه است. یکی از مهمترین این نشست ها در ایران از طریق شورای عالی کار انجام می گیرد. همچنین در سال گذشته (سال 96 )سلسله نشست های سه جانبه در خصوص امنیت شغلی و گفتگوی اجتماعی که بین کارگر ، کارفرما و دولت برگزار شده است.
4- بخش نهادمندسازی: مشکل ترین بخش کار ، نهادمند ساختن گفتگوی اجتماعی سه جانبه است. ما نیازمند یافتن شیوه هایی در جهت نهادمند سازی گفتگوهای اجتماعی سه جانبه هستیم .

این چهار محور پیشنهادی مورد استقبال نمایندگان سازمان بین المللی کار ILO قرار گرفت.

در پایان این نشست مشاور مدیرکل سازمان بین المللی کار ILO عنوان کرد : امیدوارم که با همکاری یکدیگر نتایجی را بدست آوریم . برای پیشرفت نتایج، پیش نویسی در خصوص چهار مولفه پیشنهادی با مشارکت تشکل های کارگری،کارفرمایی و دولت تهیه و تدوین شود. همچنین این پیش نویس در شورای عالی کار مطرح گردد و در صورت نهایی شدن پیش نویس، هیاتی که از سازمان بین المللی کار به تهران خواهد آمد، آن را بررسی و نهایی نمایند.

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۷
تعداد بازدید : ۲۱۲
کد خبر : ۱۱۳,۹۴۶