کارگاه آموزشی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی با موضوع فرایند نظارت بر مجامع برگزار شد ..

کارگاه آموزشی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی با موضوع فرایند نظارت بر مجامع برگزار شد ..

کارگاه آموزشی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی با موضوع فرآیند نظارت بر مجامع تشکل های کارگری و کارفرمایی (مجمع فوق العاده) با حضور همکاران اداره کل برگزار شد .

در این کارگاه فرآیند برگزاری مجمع فوق العاده ، شرایط برگزاری مجمع فوق العاده و اعتراض بر مجامع مورد بحث و گفتگو بین همکاران قرار گرفت .

۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۸
تعداد بازدید : ۸۲
کد خبر : ۱۱۲,۲۸۰