جلسه عمومی کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار برگزار شد ....

جلسه عمومی کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار برگزار شد ....
نشست عمومی کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار با حضور احمد مشیریان معاون روابط کار ، محمدرضا سپهری رییس موسسه کار و تامین اجتماعی ، داود صفوتی امین مدیر کل توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیران کل ، معاونین ، روسای ادارات و کارشناسان حوزه معاونت روابط کار برگزار شد .

در ابتدای این نشست ، ساجده علامه عضو شورای سیاست گذاری کمیته به معرفی ساختار و اعضای کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار پرداخت.
گفتنی است ، هدف اصلی این کمیته، پی ریزی یک فرآیند نظام مند در زمینه ساماندهی و یکپارچه سازی پژوهش و آموزش در حوزه معاونت روابط کار ، به عنوان رکن اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور است .
این کمیته متشکل از یک شورای سیاست گذاری با ریاست مشیریان معاون روابط کار و نمایندگان پژوهشی ادارات کل و همچنین نمایندگان موسسه کار و تامین اجتماعی است که از سه کارگروه، کارگروه پژوهش ، کارگروه آموزش و سمینار و کارگروه تالیف و ترجمه تشکیل شده است .
در ادامه این نشست ، سپهری ، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون فعالیت های آموزشی و پژوهشی این کمیته در معاونت روابط کار بیان کرد .
همچنین مشیریان در ادامه بر ضرورت تشکیل این کمیته در جهت رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی حوزه معاونت مذکور تاکید کرد.
در پایان نیز شرکت کنندگان ، نظرات و پیشنهادهای خود درا برای موفقیت این کمیته ارائه کردند .

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵:۴۴
تعداد بازدید : ۱۳۵
کد خبر : ۱۱۰,۶۰۲