نشست مشترک نمایندگان سازمان بین المللی کار(ILO ) با معاون روابط کار، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و معاون دفتر امور بین الملل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

نشست مشترک نمایندگان سازمان بین المللی کار(ILO ) با معاون روابط کار، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و معاون دفتر امور بین الملل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی احمد مشیریان معاون روابط کار، فرزاد یوسفی ، مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و سید محمد اعلمی پور معاون دفتر امور بین الملل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رامین بهزاد نماینده وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی در سازمان بین المللی کار و سایر اتحادیه های مرتبط در ژنو با نمایندگان حاضر از سازمان بین المللی کار، در این نشست پیرامون اهداف و ماموریت های گروه اعزامی درخصوص تشکل های کارگری و کارفرمایی گفت و گو و تبادل نظر کردند .

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۱۸۲
کد خبر : ۱۰۸,۴۴۲