تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از مهندس مشیریان و آقای یوسفی ...

تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی از مهندس مشیریان و آقای یوسفی ...

جناب آقای صادقی فر ؛ مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی درخصوص گزارش کارکرد و میزان حضور در بازده زمانی اسفند 1396 از مهندس مشیریان ؛ معاون روابط کار و آقای یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی تقدیر و تشکر نمود .

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰
تعداد بازدید : ۱۵۹
کد خبر : ۱۰۸,۳۶۴