نتیجه بررسی پرونده­ های متقاضیان حقوقی دور اول پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی اعلام شد .

به نام خدا

قابل توجه متقاضیان حقوقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی

اعلام نتیجه بررسی پرونده­ های متقاضیان حقوقی دور اول پذیرش مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی


بررسی 170 پرونده متقاضیان حقوقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی به استناد فصل ششم آیین نامه مربوطه و با حضور اعضای کمیته تایید و تشخیص صلاحیت (موضوع ماده 9 آیین نامه) طی 15 روز جلسه در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار صورت گرفت و به موجب این اطلاعیه نتیجه اولیه بررسی پرونده­ ها اعلام می شود.

لازم بذکر است پذیرش نهایی متقاضیان، منوط به هماهنگی های لازم از سوی شرکتهای پذیرفته شده در مرحله اول و فراهم نمودن زمینه بازدید کارشناسان مرکز از محل شرکت، تجهیزات مرتبط با زمینه تخصصی و احراز اصالت مدارک واصله می باشد.

امکان بررسی مجدد پرونده های اشخاص حقوقی پذیرفته نشده؛ با ثبت درخواست بررسی مجدد و ارائه مدارک اعلام نقص شده در جدول مربوطه به دبیرخانه مرکز تا تاریخ 15/2/97 با ملاحظات زیر مهیا می باشد. بدیهی است به درخواست های ثبت شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در ارائه مدارک مکمل به نکات ذیل توجه فرمایید:

- درج عبارات «ایمنی و حفاظت فنی زمینه تخصصی درخواستی» و «آموزش ایمنی و حفاظت فنی برای متقاضیان آموزش» در اساسنامه شرکت ضروری است.

- آخرین آگهی ثبتی شرکت باید حاوی تغییرات اعمال شده در اساسنامه نظیر: اقامتگاه قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت و سایر موارد مرتبط باشد.

- اجاره نامه اقامتگاه قانونی اعلام شده از سوی شرکت باید در سیستم سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده و دارای سریال و برچسب هولوگرام و کد رهگیری باشد.

- کاربری اقامتگاه قانونی شرکت باید در اجاره نامه یا سند ملکی محرز بوده و فاقد کاربری مسکونی باشد.

- کاربری اقامتگاه قانونی شرکت باید اداری یا تجاری بوده، نشانی اعلام شده در فرم ثبت نام و اساسنامه یا آگهی ثبتی شرکت و روزنامه رسمی با نشانی مندرج در اجاره نامه یا سند ملکی مطابقت داشته باشد.

- امکان انطباق نشانی اقامتگاه قانونی شرکت در اسناد قدیمی منگوله دار برای کمیته تایید و تشخیص صلاحیت میسور نمی باشد لذا در صورت امکان اسناد تک برگ که حاوی اطلاعات: «نوع کاربری و نشانی ملک» می باشد به دبیرخانه ارائه گردد. بدیهی است اسناد ارائه شده با آگهی آخرین تغییرات ثبتی اقامتگاه قانونی شرکت انطباق داده خواهد شد.

- مسئول فنی معرفی شده از سوی شرکت بایستی از مشاوران حقیقی تایید صلاحیت شده در ادوار پیشین توسط این مرکز بوده و پروانه صلاحیت آنها در بازه­های زمانی تعیین شده تمدید و دارای اعتبار باشد.

- بررسی اعتبار پروانه های مسئولان فنی دور پنجم پذیرش مشاوران حقیقی که تا تاریخ ثبت نام مشاوره حقوقی موفق به اخذ پروانه از این مرکز نشده بودند؛ از پرونده و مستندات موجود در مرکز ردیابی و احراز شده است.

- وجود مدارک دال بر انجام توافق اولیه انجام شده با مسئول فنی پیشنهادی اعم از درخواست کتبی مسئول فنی و تصویر پروانه وی برای کلیه مسئولان فنی معرفی شده در پرونده ضروریست.

- کلیه مدارک اعم از اساسنامه، آگهی ثبتی، آگهی روزنامه رسمی و اجاره نامه یا سند ملکی اقامتگاه قانونی شرکت باید در دفتر اسناد رسمی یا مجتمع های قضایی «کپی برابر اصل» شده باشد.

- گزارش سوابق شرکت باید مرتبط با زمینه تخصصی درخواستی باشد.**** جهت مشاهده لیست متقاضیان حقوقی تائید شده بر روی این لینک کلیک نمائید.******** جهت مشاهده لیست متقاضیان حقوقی تائید نشده بر روی این لینک کلیک نمائید.****

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۵۱
تعداد بازدید : ۱۴۶
کد خبر : ۱۰۶,۳۰۶