مهندس مشیریان به همراه هیاتی متشکل از مدیران مربوطه به استان سمنان سفر کرد ...

مهندس مشیریان به همراه هیاتی متشکل از مدیران مربوطه به استان سمنان سفر کرد ...
معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیران مربوطه جهت رسیدگی به مسائل کارگران در زمینه رعایت ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها و شرکت در نشست هم اندیشی با نهادهای مدنی و سمینار تخصصی تشریح راهکارهای استقرار نظام مدیریت ایمنی در کارگاه های پر خطر به استان سمنان سفر کرد .

مهندس احمد مشیریان طی سفر دو روزه خود به استان سمنان ؛ به همراه علی مظفری مدیر کل بازرسی کار ، فرزاد یوسفی مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی ، عباس گرگی ، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، و مهدی قنوانی مشاور معاون روابط کار ، از کارگاه های تولیدی در حوزه صنعت و معدن بازدید کرده و به مسائل کارگران درخصوص روند رعایت ایمنی حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها رسیدگی کرد .

وی در نشست هم اندیشی با نهادهای مدنی و سمینار تخصصی تشریح راهکارهای استقرار نظام مدیریت ایمنی در کارگاه های پرخطر حاضر شد و نکات مهمی در این زمینه مطرح کرد .
گفتنی است این گروه جهت بازدید و گفت و گو با کارگران به معدن طرزه در شهرستان دامغان رفته و پای صحبت های معدنچیان نشستند .

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۳۱
تعداد بازدید : ۱۵۹
کد خبر : ۱۰۵,۳۰۴