مهندس مشیریان از کارکنان نمونه و منتخب معاونت روابط کار تقدیر و تشکر نمود ...

مهندس مشیریان از کارکنان نمونه و منتخب معاونت روابط کار تقدیر و تشکر نمود ...

مهندس مشیریان پس از دریافت کسب رتبه اول معاونت روابط کار در بعد شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد دستگاه ، از نمایندگان منتخب آقایان یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی ، هاشمی نژاد ؛ معاون مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و خانم ها ایوبی ؛ بازرس کار ، نیک بختان ؛ سرپرست گروه تحقیقات بهداشت و حفاظت کار و موسوی ؛ کارشناس بیمه بیکاری تقدیر و تشکر کرد .

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۱۰
تعداد بازدید : ۲۶۸
کد خبر : ۱۰۴,۷۴۸