دومین کارگاه آموزشی شیوه درخواست و راهنمایی متقاضیان تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد...

دومین کارگاه آموزشی شیوه درخواست و راهنمایی متقاضیان تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد...

دومین کارگاه آموزشی با حضور آقای یوسفی و کارشناسان اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی برگزار شد . که در کارگاه فوق آقای فرهادپور و خانم رفیعی زاده درخصوص شیوه های تاسیس و مشکلات پیش روی آن صحبت کردند .

۸ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۴۹
تعداد بازدید : ۱۵۱
کد خبر : ۱۰۴,۱۳۲