دوره آموزشی "بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان مازندران برگزار شد.

دوره آموزشی "بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" در استان مازندران برگزار شد.

دوره آموزشی "بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار" با حضور مدیر کل ، مدیر روابط کار، رییس اداره بازرسی کار، بازرسان کار سطح استان، کارشناس حقوقی اداره کل بازرسی کار وزارت متبوع و یکی از قضات برجسته دادگستری کل در استان مازندران برگزار شد.
با عنایت به تاکید مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش آگاهی و دانش بازرسان کار، مدیریت روابط کار دوره آموزشی بررسی مطلوب حقوقی حوادث ناشی از کار ویژه بازرسان کار سطح استان را برگزار نمود.
در این کارگاه آموزشی یکروزه مباحثی پیرامون چگونگی تهیه گزارش حوادث منطبق با موازین حقوقی، چگونگی تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، تشخیص علت یا علل حوادث، شناسایی و ارزیابی دقیق و تجزیه و تحلیل علمی حوادث و حدود وظایف و اختیارات بازرسان کار، ضابطان و کارشناسان برای حضار ارائه شد.

۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۳۹
تعداد بازدید : ۱۵۳
کد خبر : ۱۰۳,۶۱۸