نشست تخصصی گفتگوی اجتماعی سه جانبه با حضور دکتر ربیعی برگزار شد ...

نشست تخصصی گفتگوی اجتماعی سه جانبه با حضور دکتر ربیعی برگزار شد ...

نشست تخصصی گفتگوی اجتماعی سه جانبه با حضور دکتر ربیعی مقام عالی وزارت، مهندس مشیریان معاون روابط کار،  مهندس صادقی مشاور محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری، دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سپهری رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، آقای یوسفی مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی،  نماینده های انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و مسئولان تشکلات استانها در سالن تلاش برگزار شد.

مهندس مشیریان با بیان اینکه معاونت روابط کار از 5 اداره کل تشکیل شده است، گفت:

بازرسی کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی، روابط کار و جبران خدمت، مرکز تحقیقات، تعلیمات و بهداشت محیط کار و حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، پازلهای روابط کار به شمار می آیند.

وی با ارائه توضیحی درباب هریک از بخشها اعلام کرد با اینکه روند تشکیل تشکلها صعودی است ولی همواره نیازمندیم تا تشکلهای جدیدی را بوجود آوریم. تا بتوانیم کارگری بیشتری را تحت پوشش تشکلها قرار دهیم.

دکتر سپهری در این نشست با اشاره به افزایش تعداد شکلها در سالهای اخیر به توضیحاتی درباره ی «گفتگوی اجتماعی» پرداخت و اظهار کرد:

گفتگوی اجتماعی فرآیند مذاکره، مشاوره، تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی امت که می تواند منجر به عقد موافقت نامه یا پیمان شود.

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۵۹
تعداد بازدید : ۲۰۳
کد خبر : ۱۰۲,۸۸۶