کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار

کمیته آموزش و پژوهش معاونت روابط کار

حسب دستور معاون محترم روابط کار ، کمیته آموزش و پژوهش معاونت با حضور نمایندگان پژوهشی ادارات کل حوزه روابط کار و نمایندگان موسسه کار و تامین اجتماعی ، تشکیل گردید .

شیوه نامه این کمیته پس از بررسی و تدوین توسط اعضا طی جلسات متعدد در تاریخ 96/11/14 به تصویب رسید .

فراخوان عمومی به منظور معرفی کمیته آموزشی و پژوهشی معاونت روابط کار و دعوت همکاران علاقمند متعاقبا اعلام خواهد شد . 

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۲۹
تعداد بازدید : ۱۷۹
کد خبر : ۱۰۱,۷۹۶