برگزاری جلسه درخصوص انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری جلسه درخصوص انعقاد تفاهم نامه فی مابین مرکز تحقیقات و دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای پیوند بین دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و تعلیماتی، جلسه ای مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بیان ظرفیت ها و توانمندی های ساختاری و کارشناسی مرکز تحقیقات در کمک به فرهنگ سازی و تدوین راهکارهای جلوگیری از حوادث ناشی از کار و استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای علمی دانشگاه آزاد بحث و گفتگو صورت پذیرفت. آقای دکتر حسینی مدیر کل دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد نیز بر اهمیت پیوند علم و صنعت تاکید نمودند.
در راستای عملیاتی نمودن این مهم، طرفین بر لزوم انعقاد تفاهم نامه مشترک به منظور برگزاری جلسات و چگونگی اعطای مجوز از سوی این مرکز به آن دانشگاه و همچنین گنجاندن دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت کار در ذیل واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد و ایجاد رشته های جدید در زمینه های بازرسی کار، مشاوران حفاظت فنی و مسئولین ایمنی تاکید گردید. در ضمن مقرر گردید چنانچه دانشگاه مزبور بتواند ظرفیت های علمی و زمینه های تخصصی، مورد نظر مرکز را فراهم نماید تفاهم نامه مربوطه منعقد و اجرایی خواهد شد.

۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۱۹
تعداد بازدید : ۸۸
کد خبر : ۱۰۱,۰۷۰