مجمع عمومی موسس کانون انجمن های صنفی کارگری اساتید حق التدریس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد ..

تصویر خبر کانون اساتید

مجمع عمومی موسس کانون انجمن های صنفی کارگری اساتید حق التدریس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور نمایندگان انجمن های صنفی واجد شرایط تشکیل و پس از تصویب اساسنامه کانون ، اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان انتخاب شدند .

کانون مذکور پس از تکمیل تشریفات قانونی ثبت به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می نمایند ...

۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷
تعداد بازدید : ۱۷۶
کد خبر : ۱۰۰,۸۳۲