قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

آواتار زهرا رویتوند غیاثوند
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
توسط   زهرا رویتوند غیاثوند   ۱۴۱ روز قبل
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( جهت اطلاعات تکمیلی از دستورالمعل ذکر شده به نشانی لینک https://dmlr.mcls.gov.ir/fa/filepool/13694/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1?redirectpage=%2ffa%2fbimah%2froolsمراجعه فرمایید )

1 عضو، از این پاسخ تشکر کرده است.
کاربر تالار گفتگو در تاریخ ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۴۸.