معاونت روابط کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی / درباره ما / معرفی معاون و مدیران بخش معاونت روابط کار

 

  حاتم شاکرمی   حاتم شاکرمی

معاون

روابط کار

تلفن دفتر :

64492327

 خانم مهدی پور

  

 راضیه مهدی پور

مشاور

معاون روابط کار

تلفن دفتر : 

64492327

عکس پرسنلی شیخی فرهاد شیخی

مشاور

معاون روابط کار

تلفن دفتر :

64492749

   

مشاور 

معاون روابط کار

تلفن دفتر :

64492346

عکس پرسنلی یاوری

کریم یاوری

مدیر کل

حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن دفتر :

64492248

 عکس پرسنلی مظفری  

 علی مظفری

مدیر کل

بازرسی کار

تلفن دفتر :

64492363

 عکس پرسنلی یوسفی  

 فرزاد یوسفی

مدیر کل

سازمان های کارگری و کارفرمایی 

تلفن دفتر :

64492726

   کورش یزدان کورش یزدان

مدیر کل

روابط کار و جبران خدمت

تلفن دفتر :

66580116

 مهندس پرکنی  

 

امیرعباس پرکنی

رییس مرکز

تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

تلفن دفتر :

66695980